070 - 320 69 29

Telefoonnummers groepen

Al onze groepen van de dag- en buiten-schoolse opvang hebben een rechtstreeks telefoonnummer. Bel gerust als u als ouder iets wilt weten over uw kind.

Contact

De Flintstones Kinderopvang
Moezel 14
2491 CT Den Haag
info@deflintstones-kinderopvang.nl

Privacy verklaring: klik hier.

Sitemap

Peutergroepen
Bam Bam & Barney070 - 301 24 32
Babygroepen
Dino, Hoppy & Gazoo070 - 301 24 35
Buitenschoolse
opvang  &
voorschoolse opvang
070 - 301 24 36
Kantoor 070 - 320 69 29

De Flintstones Kinderopvang

Beoordeling door klanten:
9.1 / 10 - 8 reviews

 

Veiligheid en Gezondheid

Gekwalificeerde opvang

Als u voor De Flintstones kinderopvang kiest, kiest u voor gekwalificeerde opvang. De Flintstones kinderopvang voldoet aan de wettelijk gestelde hygiëne- en veiligheidseisen.  Wij vinden dit ook van groot belang voor de veiligheid en gezondheid van uw kind. Als kinderopvang hebben we hier dan ook een geheel veiligheid en gezondheidsplan op geschreven.  

Veilige kinderopvang Den Haag

Jaarlijks worden de hygiëne, veiligheid en gezondheidseisen gecontroleerd door de inspecteur afdeling Toezicht op Kinderopvang van de GGD Haaglanden. Deze controle omvat een documentenbeoordeling, onderzoek in het kindercentrum en het interviewen van groepsleiding en management. Vervolgens wordt door de inspecteur een inspectierapport geschreven, op basis waarvan De Flintstones kinderopvang, indien nodig, maatregelen neemt om de kwaliteit aan te scherpen. Deze inspectierapporten van de GGD kunt u onderaan de pagina vinden.

Jaarlijks wordt op de locatie twee risico-inventarisaties gedaan. De risico-inventarisatie Veiligheid (ontwikkeld door de Stichting Consument en Veiligheid) en de risico-inventarisatie Gezondheid. (Ontwikkeld door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid). Hiermee inventariseren wij de mogelijke risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid. Door middel van het vernieuwde veiligheid en gezondheidsplan proberen we deze risico’s zo veel mogelijk te beperken. De leidsters op de groepen zijn ertoe verplicht het veiligheid en gezondheidsbeleidsplan te lezen en te praktiseren. Hieronder kan uw het veiligheid en gezondheid beleidsplan vinden. 

 

Wij begrijpen als geen ander dat u graag even wilt kennismaken met onze opvang.
Wij nemen graag de tijd om te vertellen waar De Flintstones voor staat.

Inschrijven
Rondleiding aanvragen

Lees meer

De Flintstones kinderopvang Facebook

 Ouderportaal

 

De Flintstones kinderopvang
Flintstones Den Haag
Kinderopvang de Flintstones